August 18, 2016

Jared Wass

August 5, 2016

Jared Wass

September 25, 2015

Jared Wass
Jared Wass

March 1, 2015

Matthew Westerholm

October 22, 2014

- Various

September 3, 2014

Kenny Stokes

December 3, 2013

- Various

September 2, 2013

- Various

February 19, 2013

The Center of Disease Control

December 28, 2012

- Various

August 30, 2012

John Knight

January 30, 2012

Brenda Fischer

August 3, 2010

Bud Burk

July 1, 2010

- Various

December 29, 2009

David Livingston

June 29, 2009

- Various

June 26, 2009

Bob Horning and John Knight

June 17, 2009

John Piper

November 1, 2008

David Michael

July 23, 2008

John Piper

November 28, 2007

John Piper

June 15, 2006

John Piper

February 15, 2006

John Piper

November 3, 2004

John Piper

June 26, 2004

Bob and Mary Horning, and John Knight

January 1, 2003

John Piper

April 17, 2002

John Piper

June 20, 2001

John Piper

October 3, 2000

John Piper

May 2, 2000

John Piper

February 1, 2000

John Piper

March 2, 1999

John Piper

December 30, 1997

John Piper

December 9, 1997

John Piper

November 11, 1997

John Piper

November 5, 1996

John Piper

September 1, 1996

- Various

June 11, 1996

John Piper

April 25, 1995

John Piper

April 11, 1995

John Piper

September 1, 1993

John Piper

June 2, 1993

John Piper

February 17, 1993

John Piper

May 4, 1992

John Piper

May 13, 1991

John Piper

April 29, 1991

John Piper

April 22, 1991

John Piper

November 12, 1990

John Piper

May 8, 1989

John Piper

January 26, 1987

John Piper

July 21, 1986

John Piper

December 5, 1983

John Piper

October 31, 1983

John Piper

March 14, 1983

John Piper

February 14, 1983

John Piper

January 3, 1983

John Piper

© 2017 Bethlehem Baptist Church